Testery kabeláží

Společnost Fluke Networks nabízí široké portfolio testerů kabelážních systémů a přístrojů na měření v počítačových sítích.

Jedná se o ruční přístroje s řadou cílených funkcí pro měření v reálných instalacích.

Mezi přístroji jsou velké rozdíly jak ve funkcích, tak samozřejmě i v cenách.

Nejčastěji používanými přístroji jsou přístroje pro měření metalických twisted pair (TP) kabeláží a přístroje pro měření multimode a singlemode optických kabeláží.

Testery na měření metalických kabeláží

Přístroje na měření metalických kabeláží neměří jen zapojení párů kabelů a délku segmentu, ale jsou často vybaveny i řadou pokročilejších funkcí jako je detekce aktivního zařízení na druhé straně segmentu, generování tónu do kabelu a jeho následné dohledávání, měření napájení PoE, zjišťování dostupnosti klíčových zařízení v síti atd.

Měření zapojení párů a délky segmentu přístrojem MicroScanner2, nezapojený vodič č.4
Informace o nejbližším přepínači - LinkRunnerAT

Na detailnější měření fyzické vrstvy jsou určeny přístroje kvalifikační jako je CableQ a přístroje certifikační řady DSX a DTX. Více o kvalifikačních a certifikačních přístrojích

Certifikační přístroje poskytují maximum informací o fyzické vrstvě a pro vlastní měření jsou nutné speciální měřící postupy určené mezinárodními normami. Více o certifikaci kabelážních systémů

Testery na měření optických kabeláží

Na optické kabeláže je možné (stejně jako u metalických kabeláží) použít celou řadu přístrojů podle toho co chceme měřit nebo jaký řešíme problém.

Přístroje pro zjišťování kontinuity vlákna, jako je například VisiFault, nám odpoví na základní otázky -není vlákno přerušeno, je kontinuální a jsem připojen na segment, na kterém chci být připojen?

Velkým problémem u optických segmentů bývá znečištění nebo poškození optických konektorů. Pro detekci těchto problémů máme k dispozici přístroje pro zobrazení konektorů a pro odhalování anomálií. Jedním z takových přístrojů je FiberInspector PRO

Kontrola čistoty optických konektorů přístrojem FiberInspector PRO

Dalším častým problémem u optických kabeláží je detekce místa kde je na optickém segmentu nějaká anomálie. Optický kabel je například přerušený, na některém konektoru nebo na propojovacím kabelu je velký útlum, na trase jsou místa s velkým odrazem, kabel je zalomený atd.

Řešením je použití OTDR přístrojů. To bývá ekonomicky nákladné a vyžaduje to většinou vysoce odborné znalosti u techniků.

K dispozici jsou ale i jednoduché přístroje pro odhalování anomálií na optických segmentech, které jsou cenově dostupné a ovládání přístrojů je velice intuitivní. Pro singlemode optické kabeláže je to FiberOneShot a pro multimode kabeláže Fiber QuickMap

Fiber OneShot PRO, zlom nebo konec vlákna na 75459 ft

Certifikace optických kabelážních systémů

Přístroje na měření útlumu na optickém kabelu OLTS (optical loss test set) a OTDR přístroje (optical time domain reflectometer). To jsou hlavní přístroje používané na certifikaci optických kabelážních systémů.

Jak při certifikaci optických kabeláží postupovat a jaké přístroje použít?

Rozhodující pro určení zda měřený segment vyhovuje požadované normě je změření útlumu na optickém segmentu a délka segmentu. Útlum se měří pomocí OLTS přístrojů. Délka kabelů se měří spolu s měřením útlumu nebo se odečítá podle potisku na kabelu.

Měření útlumu na multimode optických kabelech se provádí na vlnových délkách 850nm a 1300nm. U singlemode optických kabelů se měření provádí na 1310nm a 1550nm. Výstupem měření je certifikační protokol.

Jednodušší přístroje na měření útlumu jako se SimpliFiber PRO měří jedno vlákno v jednom směru na dvou vlnových délkách a neměří délku kabelu.

Přístroj SimpliFiber PRO

Pro rychlejší certifikaci rozsáhlejších systémů jsou k dispozici pro měření dvou vláken najednou. Měří zároveň i délku a jsou vybaveny pokročilejším systémem správy měření a intuitivním nastavováním referenčních hodnot. U Fluke Networks je to přístroj CertiFiber PRO

Měření přístrojem CertiFiber PRO

OTDR přístroje nejsou nutné pro certifikaci optických kabeláží. Jsou důležitým nástrojem pro odhalování kritických míst na optických kabelážích a pro „zdokumentování optických tras“.

K dispozici nejsou jen klasické složité OTDR přístroje kladoucí vysoké nároky na odbornost techniků. Fluke Networks nabízí velice intuitivně ovládané OTDR přístroje OptiFiber PRO s dotykovým displejem, s pokročilou správou výsledků a výkonnou diagnostikou pro detekci a nápravu problémů.

OptiFiber PRO

Výběr vhodného testeru

Pro výběr vhodného kabelážního testery můžete využít interaktivního průvodce a nebo můžete kontaktovat naše obchodní oddělení na sales@bluecom.cz. Poradíme vám s výběrem a můžeme vám i zdarma zapůjčit demo jednotky přístrojů na otestování.

 

© FLUKETESTERY.CZ Všechna práva vyhrazena.

created by hotpotato – xhtml & css valid, use Mozilla – the best browser available | Fluke Networks

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů