Přístroje pro měření počítačových sítí

Měření počítačových sítí - verifikace, kvalifikace a certifikace kabeláží

Po ukončení instalace kabelu zákazník očekává, že vše bude bez problému fungovat.
Je na vás jak před vlastním předáním zákazníkovi instalaci otestovat a jaké měření počítačové sítě provést.

Způsob jak instalaci otestujete (typ použitého testeru kabeláže) má vliv jaký druh záruky můžete nabídnout zákazníkovi.
Tento článek zkoumá tři základní typy testerů kabeláží, z nichž je každý užitečný ve správné fázi procesu instalace.
Chcete-li nabídnout zákazníkovi záruku zaštítěnou výrobcem kabelážního systému, musíte použít certifikační přístroj schválený výrobcem. Cokoliv jiného dává výhradní odpovědnost za záruky na vás.

Testery kabeláže - tři základní typy kabelážních testerů pro měření v počítačových sítích

Ruční testovací nástroje (lépe známé jako kabelážní testery) jsou navrženy s řadou cílených funkcí pro jednotlivé měření v reálných instalacích.
Velký rozdíl je v ceně, výkonu a aplikacích. V závislosti na tom, jaký úkol kabelážní tester provádí, může být zařazen do jedné ze tří širokých hierarchických skupin - verifikace, kvalifikaci, nebo certifikace.
Zatímco se některé funkce testerů kabeláží překrývají podle toho jak se budete pohybovat nahoru v hierarchii od verifikace po certifikaci,každá ze skupin odpovídá na unikátní otázku:

Je kabel správně zapojen?

Verifikační přístroje jsou nejčastěji používány síťovými techniky pro ověření správnosti zapojení kabelu a pro případné řešení základních problémů. Měření je rychlé, verifikační přístroje jsou jednoduché na ovládání a cena není vysoká.

Může kabel podporovat požadované síťové technologie?

Kvalifikační kabelážní přístroje jsou sofistikovanější nástroje, které síťoví technici používají v případě kdy potřebují kvalifikovat přenosovou šířku pásma kabeláže.
Kvalifikační přístroje vám poskytnou informace, které potřebujete, abyste se rozhodli zda stávající kabeláže bude podporovat vaše technologické požadavky, jako 100BASE-TX, VoIP, Gigabit Ethernet, atd.

Je kabel v souladu s kabelážními normami?

Certifikační přístroje určené pro certifikaci kabeláží odpovídají na základní otázku "Je nainstalovaný kabelový segment v souladu s kabelážními normami? (např. TIA-568-B.1 Kategorie 6 nebo ISO 11801 2nd Edition třída E) ".
Certifikační kabelážní přístroje jsou používány komerčními společnostmi, které se zabývají instalací středních a větších datových kabelážních systémů. Jsou požadovány také výrobci kabelážních systémů. Na základě certifikace kabeláží je poskytována víceletá záruka.

Měření počítačových sítí - detailnější pohled na verifikaci

Verifikační přístroje provádění měření základních funkcí spojených s kontinuitou kabelu (např. Wiremap, generová tónu).
Tyto kabelážní verifikační testery někdy obsahují další funkce jako je Time Domain Reflektometr (TDR) pro určení délky kabelu nebo pro určení vzdálenosti k bezproblémovému místu. Mohou také detekovat switch připojený na měřený segment, detekovat PoE a měřit i koaxiální kabely.

Verifikační přístroje jsou jednoduché na obsluhu a jsou techniky používány jako první při řešení základních problémů. Mezi verifikační přístroje můžeme například i zařadit VisiFault lokátor pro kontrolu kontinuity a polarity optických vláken.
Typickým představitelem verifikačního přístroje je přístroj Fluke Networks MicroScanner2

Obr.1: Verifikační přístroje jsou jednoduché a levné nástroje pro řešení základních problémů na fyzické vrstvě

Měření počítačových sítí - detailnější pohled na kvalifikaci

Kvalifikace přístroje zahrnují funkce verifikačních přístrojů a doplňují je o další pokročilejší funkce. Navrženy jsou speciálně pro síťové techniky, a klíčovou funkcí je jeho schopnost určit, zda testovaný kabel podporuj konkrétní síťové technologie.
Kvalifikační přístroje pro měření počítačových sítí určí zda kabeláž vyhovuje požadované technologie (např. 100BASE-TX, VOIP, Gigabit Ethernet) a výstupem může být i kvalifikační protokol.

Například máte dva kabely neznámého původu. Oba kabely, kabel A i kabel B vyhoví testu na wiremap. Nicméně kvalifikační test může ukázat, že kabel A je jen schopný podporovat pouze 10BASE-T, zatímco kabel B je schopen podporovat Gigabitový Ethernet.

Unikátní vlastností těchto kvalifikačních přístrojů je i schopnost diagnostikovat běžné problémy kabeláže, které mohou omezit přenosovou šířku pásma kabeláže funkci (problémy s přeslechem a útlumem). Tato funkcionalita značně přesahuje základní testy kontinuity u verifikačních přístrojů.

Kvalifikační přístroje jsou mnohem mocnější nástroj než verifikační přístroje a jsou navrženy tak, aby i začínající technik viděl jakou rychlosti existující kabeláž může podporovat a měl možnost rychle izolovat problémy s kabely od problémů se sítí. To znamená, že síťové technici mohou rychle uzavřít „trouble tickety“ a přejít na jinou práci.
Kvalifikační přístroje neprovádějí certifikaci kabeláží požadovanou výrobci kabelážních systémů.
Velice oblíbená kvalifikační přístroje je Fluke Networks CableIQ

Obr 2: Kvalifikační přístroje CableIQ vám řeknou, jaké síťové služby mohou být úspěšně nasazeny na daném segmentu. Tento například ukazuje vhodné nasazení pro VoIP, 10BASE-T a 100BASE-TX, ale nepřijatelné podmínky pro 1000BASE-T.

Certifikace kabeláží - detailnější pohled na certifikaci

Certifikace je nejpřísnější ze všech testovacích postupů. Prováděna je primárně profesionálními datacom instalačními techniky a je posledním krokem pro zajištění kompatibility připojovaných OEM zařízení do instalované certifikované kabeláže.
Certifikace přístroje provádějí měření velkého množství parametrů v přeně předdefinovaných kmitočtových rozsazích a porovnává detailní výsledky se standardy stanovených Telecommunications Industry Association (TIA) {ANSI / TIA / EIA-568-B.1} nebo International Standards Organization (ISO) (ISO / IEC 11801 Ed.2).
Výsledkem těchto měření je zjištění, že certifikovaná kabeláž je kompatibilní s kategorií nebo třídou kabelu (například Kategorie 5e, Kategorie 6, Třída D).
Certifikační kabelážní přístroje jsou jediné přístroje, které poskytují Vyhověl/Nevyhověl informace o kabeláži v souladu s TIA nebo ISO normami.

Obr. 3: Certifikační přístroje provádějí velmi přesné měření všech parametrů požadovaných TIA a ISO normami.. Dokumentované výsledky z certifikačních přístrojů s vysokou přesností jsou jediným uznatelným podkladem pro poskytnutí systémové záruky na kabelážní systém.

Zatímco verifikační a kvalifikační přístroje typicky testují konfiguraci kanál (segment včetně připojovacích kabelů), certifikační kabelážní testery jsou schopny také testovat permanent link.
Certifikace kabeláží na perment link je požadována pro poskytnutí systémové záruky na kabelážní systém.
Certifikační přístroje navíc běžně umožňují připojení optických modulů pro testování optických segmentů, připojení OTDR modulů i modulů pro analýzu počítačových sítí.

Přístroje Fluke Networks DSX a DTX jsou vybaveny pokročilou diagnostikou pro odhalování problémů a vyspělými nástroji pro reportování výsledků.

Tabulka1 : Porovnání verifikačních, kvalifikačních a certifikačních přístrojů

Finanční aspekty pro výběr správného testeru kabeláží

Jak je uvedeno výše, každý měřicí přístroj je určen pro jiný účel.
Jste-li síťový technik a máte nedokumentovanou kabeláž a je třeba zjistit jestli bude podporovat 100BASE-TX, je pro vás správnou volbou kvalifikační přístroj.

Máte-li existující síť a děláte malé změny tj. přidáváte segmenty,přesunujete zásuvky a zřizujete dočasná připojení, mohl by být správnou volbou kvalifikační přístroj.
Pokud chcete vybavit větší počet techniků výkonným nástrojem pro odstraňování nejběžnějších kabelážních a síťových problémů, pak by cena kvalifikačních přístrojů mohla být problémem s ohledem na finanční rozpočet. Pro řešení jednodušších problémů se volí verifikační přístroje.

Na druhou stranu, pokud jste v prostředí řešení větších problémů a je třeba jednoznačně prokázat,že kabeláž nesplňuje výkonové požadavky podle kategorie 5e nebo 6 v souladu s TIA nebo ISO normami, vaše jediná volba je certifikační nástroj.
Máte-li kombinaci metalické a optické kabeláže a často potřebujete testovat obojí, certifikační přístroje jsou opět správnou volbou.

Instalační technici musí při výběru testeru kabeláží zvážit i finanční riziko spojené s možným výpadkem kabelážního systému kdy se například na některých segmentech zákazník nepřipojí požadovanou rychlostí a výpadek případně ohrozí i výrobu v továrnách nebo chod bank a finančních institucí.
O použití správného přístroje rozhoduje tedy i velikost a zaměření koncového zákazníka pro kterého instalace kabeláže prováděna.


© FLUKETESTERY.CZ Všechna práva vyhrazena.

created by hotpotato – xhtml & css valid, use Mozilla – the best browser available | Fluke Networks

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů