FI-7000 FiberInspector ™ Pro

FI-7000 FiberInspector ™ Pro - automatizovaná PASS/FAIL certifikace 2-sekundová automatizovaná PASS/FAIL certifikace optických konektorů.

  • Automatizovaná Pass/Fail certifikace koncových plošek u optických konektorů
  • Grafická indikace problémových oblastí v důsledku kontaminace, prohlubní, úlomků a škrábanců
  • Certifikace podle průmyslových standardů - IEC 61300-3-35
  • Eliminuje lidskou subjektivitu z procesu měření
  • Možnost uložení pohledů během certifikačního procesu

Kontaminace optických konektorů je hlavní příčinou poruch vláken. Špína a kontaminující látky jsou příčinou útlumu a zpětného odrazu, který omezuje optický přenos a způsobí zmatek s vysílači a přijímači. Testováním útlumu a OTDR měřením lze odhalit tyto problémy, ale v mnoha případech je takové odhalování špinavých konektorů časově náročné a nepřesné .

Vzhledem k tomu,že špína může být problém před, v průběhu nebo po certifikaci kabeláže a může se přenášet z jednoho konektoru na druhý,je kontrola čistoty velice důležitá. Konektory musí být vyčištěny a kontrolovány Znečištěné konektory mohou způsobit trvalé poškození - mikroskopické nečistoty rozdrcené mezi koncovými plochami jsou ve fyzickém kontaktu. Dokonce i továrně vyráběné propojovací kabely a pigtaily musí být kontrolovány i když jsou opatřeny ochrannými kryty . Inspekcí a čištěním konektorům eliminujeme problémy které mohou způsobovat nečistoty na konektorech.

FI - 7000 FiberInspector Pro vám umožní kontrolovat a certifikovat koncové plošky u optických konektorů za 2 sekundy. Automatizované PASS/FAIL certifikace eliminuje lidskou subjektivitu z kontroly vláken takže expertem na optiku může být kdokoliv.

Vlastnosti FI-7000 FiberInspector ™ Pro

ProjX management systém

Versiv ProjX systém řídí vaši práci od nastavení systému až po odsouhlasení výsledků. Můžete si být jisti, že všechna měření jsou provedena korektně. Zadejte údaje o projektu do systému jen jednou a ProjX ukládá měření do souboru projektu na kterém, může pracovat celý tým. Změňte typ měřeného média, pracujte na jiném projektu aniž byste museli znovu zadávat parametry pro původní projekt. Vše zůstane nastaveno beze změny. Podpora více testerů pracujících na jednom projektu, sdílení testovacích limitů, typů kabelů a výsledků přes USB nebo e-mailem. Snadno se stanete více efektivní.

Certifikace optických konektorů

Certifikuje optické konektory podle standardu IEC 61300-3-35. Nebo pokud tomu dáváte přednost, můžete vyhodnotit kvalitu konektoru ručně.

Grafická indikace problémových oblastí

FiberInspector Pro upozorní na zjištěné závady na konektoru. Vady, které nebudou vyhovovat požadavkům normy jsou v červené barvě, zatímco vady které projdou jsou barvy zelené.

Ukládání snímků

Snímky konektorů lze uložit přímo do vašich Versiv výsledků.
Kombinovat je lze s CertiFiber Pro OLTS a/nebo OptiFiber Pro výsledky pro kompletní dokumentaci vaší kabeláže.

Versiv platforma

FI-7000 je postaven na Versiv certifikační platformě, která vám umožní snadno propojit výsledky z měření optického útlumu (OLTS) a Optical Time Domain Reflectometry (OTDR), nebo certifikace metalických sítí a funkcionalitou FI-7000. Produkt doplňuje soupravy co jsou již k dispozici - DTX CableAnalyzer, CertiFiber Pro OLTS, OptiFiber Pro OTDR a OneTouch AT Network Assistant.

Versiv ProjX™ management systém

ProjX management systém

Versiv ProjX systém řídí vaši práci od nastavení systému až po odsouhlasení výsledků. Můžete si být jisti, že všechna měření jsou provedena korektně. Zadejte údaje o projektu do systému jen jednou a ProjX ukládá měření do souboru projektu na kterém, může pracovat celý tým. Změňte typ měřeného média, pracujte na jiném projektu aniž byste museli znovu zadávat parametry pro původní projekt. Vše zůstane nastaveno beze změny. Podpora více testerů pracujících na jednom projektu, sdílení testovacích limitů, typů kabelů a výsledků přes USB nebo e-mailem. Snadno se stanete více efektivní.

Nastavení nebo prohlížení testovacích limitů a testovaných atributů.
Nastavení nebo prohlížení testovacích limitů a testovaných atributů.
Project menu obrazovka ukazuje procento ukončených měření v jednotlivých projektech.
„Project menu“ obrazovka ukazuje procento ukončených měření v jednotlivých projektech.
Project Specific obrazovka ukazuje detailu konkrétního projektu.
„Project Specific“ obrazovka ukazuje detailu konkrétního projektu.

Taptive™ uživatelské rozhraní

Nyní si můžete přepínat mezi typy médií a různými požadavky na měření stejně snadno jako když používáte smartphone. Jednoduše vyberte projekt, na kterém pracujete a velký displej potvrdí test, který je třeba provést. Taptive vám pomůže proniknout do testování kabelážní infrastruktury rychleji a snadněji.

Project menu obrazovka ukazuje procento ukončených měření v jednotlivých projektech.
Taptive uživatelské rozhraní zjednodušuje nastavení,
eliminuje chyby a urychluje odstraňování závad.

LinkWare™ management software

Projektoví manažeři mají všechny funkce monitorovat postup a konsolidovat výsledky testu.

LinkWare umožňuje spojit naměřená data do jedné zprávy, která je pro zákazníka snadno pochopitelná a přehledná. LinkWare Stats poskytuje automatické statistické zprávy, které změní výsledky testů do grafů a odhalí se snadno kvalita kabeláže. Zpráva shrnuje kompletní metalickou i optickou infrastrukturu do jednoho kompaktního grafického formátu, takže je snadné ověřit marže a anomálie.

Integrace měření z různých testerů do jedné zprávy
Integrace měření z různých testerů do jedné zprávy
LinkWare Stats shrnuje data z projektu
LinkWare Stats shrnuje data z projektu

PASS / FAIL třídění

FI-7000 PASS/FAIL třídění vlákenje k dispozici všem majitelům Versiv. Tato funkce je zahrnuta v Versiv firmware v3.0 a vyšší. Chcete-li tuto bezplatnou funkcionalitu využít, stačí stáhnout nejnovější firmware pro Versiv a vytvořit nový projekt pomocí FiberInspectoru jako test.


© FLUKETESTERY.CZ Všechna práva vyhrazena.

created by hotpotato – xhtml & css valid, use Mozilla – the best browser available | Fluke Networks

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů