Přehled

Instalační brožura
(anglicky, PDF 1,89 MB)


Modely

Software

LinkWare 7.2 s LinkWare Stats
(exe 1,89MB)

Versiv™ - rodina certifikačních kabelážních přístrojů

Versiv™ -  rodina certifikačních kabelážních přístrojů Versiv™ pro rychlejší systém pro certifikaci metalických a optických kabeláží.

  • ProjX™ systém řídí vaši práci od nastavení systému až po odsouhlasení výsledků. Můžete si být jisti, že všechna měření jsou provedena korektně.
  • Taptive™ dotykové uživatelské rozhraní zjednodušuje nastavení, eliminuje chyby a urychluje odstraňování potíží
  • LinkWareTM Management Software pro analýzu výsledků testů a vytváření profesionálních protokolů pro metalickou i optickou (OLTS/OTDR) kabeláž
  • Špičkové certifikační a troubleshooting schopnosti pro metalické i optické linky v jediném, modulárním a nadčasovém designu.
  • Dostupný modul pro drátový i WiFi síťový troubleshooting

Versiv řada zrychluje každý krok procesu certifikace měděných a optických kabeláží i OTDR měření a eliminuje chyby při měřeních. ProjX management systém pomáhá zajistit, že všechna měření jsou provedena korektně hned na první pokus. Pomáhá s nastavení systému až po odsouhlasení výsledků. Můžete si být jisti, že všechna měření jsou provedena korektně pro všechna media a podle požadovaných testovacích limitů. Taptive dotykové uživatelské rozhraní zjednodušuje nastavení, eliminuje chyby a urychluje odstraňování potíží.

Certifikace kabeláží začíná návrhem systému a končí odsouhlasením výsledků měření. Čím rychlejší tento proces bude, tím více budete profitabilní. Bohužel existuje spousta věcí, které mohou celý proces zpomalit – testování podle špatného standardu, čekání na hlavního technika kvůli nastavení přístroje nebo pro řešení problémů, špatné vyložení výsledků měření a potíže se sestavováním zpráv, kterým by rozuměli zákazníci.

Ze studií vyplývá, že více než 90% dodavatelů hlásí každý měsíc potíže při nastavování, testování a sestavování reportů. Více než polovina tvrdí, že se setkali s nejméně sedmi problémy. Sečteme-li všechny tyto problémy, je ztracen v typické instalaci skládající se z 1000 měřených segmentů jeden pracovní týden.

Bezkonkurenční diagnostické schopnosti a špičkové testovací rychlosti pro metaliku (10 sekund Cat 6A autotest), optiku (3 sekundy, dvě vlákna na dvou vlnových délkách), a OTDR (dvě sekundy rychlý test pro multimode vlákna) v kombinaci s ProjX, Taptive a LinkWare poskytují Versiv neuvěřitelné obchodní výhody.

Vlastnosti Versiv™

ProjX management systém

Versiv ProjX systém řídí vaši práci od nastavení systému až po odsouhlasení výsledků. Můžete si být jisti, že všechna měření jsou provedena korektně. Zadejte údaje o projektu do systému jen jednou a ProjX ukládá měření do souboru projektu na kterém, může pracovat celý tým. Změňte typ měřeného média, pracujte na jiném projektu aniž byste museli znovu zadávat parametry pro původní projekt. Vše zůstane nastaveno beze změny. Podpora více testerů pracujících na jednom projektu, sdílení testovacích limitů, typů kabelů a výsledků přes USB nebo e-mailem. Snadno se stanete více efektivní.

Taptive uživatelské rozhraní

Versiv je řízen Taptive, nejpokročilejším uživatelským rozhraním pro ruční testery. S dotykovým rozhraním mohou technici a projektoví manažeři všech úrovní eliminovat nákladné chyby a dělat rychleji s méně psaním, nastavovat se set-up asistentem, ovládat přístroj dotykem prstů a pomocí zoomu konečky prstů přistupovat k detailům měření.

Nyní si můžete přepínat mezi typy médií a různými požadavky na měření stejně snadno jako když používáte smartphone. Jednoduše vyberte projekt, na kterém pracujete a velký displej potvrdí test, který je třeba provést. Taptive vám pomůže proniknout do testování kabelážní infrastruktury rychleji a snadněji.

Taptive uživatelské rozhraní Taptive uživatelské rozhraní zjednodušuje nastavení, eliminuje chyby a urychluje odstraňování závad.

LinkWareTM management software

Projektoví manažeři mají všechny funkce monitorovat postup a konsolidovat výsledky testu.

LinkWare umožňuje spojit naměřená data do jedné zprávy, která je pro zákazníka snadno pochopitelná a přehledná. LinkWare Stats poskytuje automatické statistické zprávy, které změní výsledky testů do grafů a odhalí se snadno kvalita kabeláže. Zpráva shrnuje kompletní metalickou i optickou infrastrukturu do jednoho kompaktního grafického formátu, takže je snadné ověřit marže a anomálie.

LinkWareTM  management software

Metalika

DSX CableAnalyzer pro testování metalických kabeláží umožňuje testování a certifikaci kroucené dvoulinky až po 10 Gigabit Ethernet nasazení a bude podporovat veškeré kabeláže bez ohledu na to zda se jedná o Cat 5e, 6, 6a nebo třídu FA. Certifikace je součástí procesu, který začíná návrhem systému a končí odsouhlasením výsledků měření. Čím rychleji bude celý proces proveden, tím více budete profitabilní. Bohužel existuje spousta věcí, které mohou celý proces zpomalit – testování podle špatného standardu, čekání na hlavního technika kvůli nastavení přístroje nebo pro řešení problémů, špatné vyložení výsledků měření a potíže se sestavováním zpráv, kterým by rozuměli zákazníci.

Jako součást produktové řady Versiv, DSX CableAnalyzer provádí přesné a bezchybné certifikační měření. Při instalaci spolupracuje několik týmů, testují se různé typy médií a používají se různé standardy na certifikaci. DSX zajistí, že certikovaná metalická kabeláž vyhovuje požadovaným normám a to i včetně úrovně přesnosti V. Poskytuje snadnější správu projektů a to vše vede k rychlejšímu přijetí systému. Není to jen o odbornosti techniků a projektových manažerů. Jednotlivci s různými dovednostmi mohou zlepšit nastavení, provoz, sestavování reportů a současně spravovat různorodé projekty.

Optika

Instalace vysokovýkonnostních optických kabelážních systémů začíná návrhem systému a končí odsouhlasením výsledků měření. Certifikace podle požadovaných norem je klíčovým prvkem tohoto procesu. Čím rychleji bude celý proces proveden, tím více budete profitabilní. Bohužel existuje spousta věcí, které mohou celý proces zpomalit – testování podle špatného standardu, čekání na hlavního technika kvůli nastavení přístroje nebo pro řešení problémů, špatné vyložení výsledků měření a potíže se sestavováním zpráv, kterým by rozuměli zákazníci.

CertiFiber Pro Optical Loss testovací sada (OLTS) pomáhá kabelážním profesionálům dosáhnout konce bezchybného procesu snadněji a rychleji než kdy jindy. Je to všechno o přesné, bezchybné certifikaci, o snazší správě projektů a o rychlejší certifikaci optické kabeláže v souladu s průmyslovými standardy. CertiFiber Pro OLTS je v souladu se všemi platnými kabelážními normami, které definují nové požadavky na Flux adaptery pro optické zdroje. Není to jen o odbornosti techniků a projektových manažerů. Jednotlivci s různými dovednostmi mohou zlepšit nastavení, provoz, sestavování reportů a současně spravovat různorodé projekty.


© FLUKETESTERY.CZ Všechna práva vyhrazena.

created by hotpotato – xhtml & css valid, use Mozilla – the best browser available | Fluke Networks

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů