Nový standard kabeláže

TIA/EIA-568-B.2-10 definuje rozšíření Category 6 kabeláže

TIA schválila v únoru 2008 standard TIA/EIA-568-B.2-10, který definuje parametry pro provozování Ethernetu o rychlosti 10 Gigabitů/s na rozšířené (Augmented) Category 6 kabeláži. Standard specifikuje výkon kabeláže do 500 MHz a přidává definice výkonu a požadavků na testy pro cizí přeslechy (Alien Crosstalk). Tento standard platí jak pro stíněné, tak pro nestíněné kabelážní systémy.

S tím jak se v roce 2008 začnou vynořovat služby postavené na 10GBASE-T, musí dodavatelé těcho systémů dobře rozumět tomu, co ze standardu vyplývá. Společnost Fluke Networks vytvořila whitepaper „How To test to the TIA/EIA-568-B.2-10 Standard”, který si klade za cíl právě to.

TIA/EIA-568-B.2-10 představuje pro oblast metalické kabeláže výrazný krok vpřed. Tento standard bude implementován do každé specifikace kabeláže. Předejděte vývoji a zjistěte si, co byste měli dělat a jak byste měli certifikovat výkon.


Stáhněte si zdarma

How To Test to TIA/EIA-568-B.2-10


How To Certify or Re-certify Twisted-pair Cabling for 10Gs/s Ethernet


© FLUKETESTERY.CZ Všechna práva vyhrazena.

created by hotpotato – xhtml & css valid, use Mozilla – the best browser available | Fluke Networks

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů