Záruční podmínky

Společnost Fluke Networks ručí za to, že každý produkt je při běžném používání bez závad na materiálu nebo funkčnosti. Záruční doba na hlavní jednotku je jeden rok a začíná dnem zakoupení. Součástky, příslušenství, opravy produktů a služby mají 90-ti denní záruku, pokud není uvedeno jinak. Ni-Cad, Ni-MH a Li-Ion baterie, kabely a ostatní periferie jsou považovány za součástky nebo příslušenství. Záruka se vztahuje pouze na původního kupce nebo koncového uživatele autorizovaného prodejce Fluke Networks a nevztahuje se na žádný produkt, který byl podle názoru Fluke Networks používán nesprávně, byl změněn, zanedbáván, znečištěn nebo poškozen při nehodě nebo za mimořádných provozních nebo přepravních podmínek. Fluke Networks ručí za to, že software bude fungovat přesně podle funkční specifikace po dobu 90-ti dní  a že byl zaznamenán na nepoškozené medium. Fluke Networks neručí za to, že software bude bez závad nebo že bude fungovat bez přerušení.

Autorizovaní prodejci Fluke Networks rozšiřují záruku na nové a nepoužité produkty pouze na koncové zákazníky, ale nemají právo rozšiřovat záruku ve jmenu Fluke Networks. Záruka platí pouze pokud byl produkt zakoupen přes autorizovaného prodejce Fluke Networks nebo pokud kupující zaplatil příslušnou mezinárodní cenu. Fluke Networks si vyhrazuje právo vyúčtovat kupujícímu náklady na dovoz opravených/vyměněných součástek  pokud je produkt zakoupen v jedné zemi a je odeslán na opravu v jiné.

Záruka Fluke Networks je omezená možností Fluke Networks zvolit mezi vrácením kupní ceny, opravou zdarma nebo výměnou vadného produktu, který je v záruční době vrácen autorizovanému servisnímu centru Fluke Networks.

Abyste získali opravu v záruce, kontaktujte nejbližší autorizované servisní centrum Fluke Networks, kde dostanete informace, jak postupovat při vrácení. Pak zašlete produkt do servisního centra s popisem závady, předplaceným poštovným a pojištěním (poštovné a pojištení do servisního centra,v tomto případě sídlo distributora). Fluke Networks nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození během přepravy. Po provedení záruční opravy bude produkt dodán kupujícímu, přeprava zaplacena Fluke Networks. Pokud Fluke Networks zjistí, že chyba byla způsobena nedbalostí, špatným použitím, znečištěním, změnou, nehodou, mimořádnými podmínkami provozu nebo zacházení nebo běžným opotřebením mechanických součastek, poskytne odhad ceny opravy a nezačne s ní dokud neobdrží souhlas. Následně po opravě bude produkt vrácen kupujícímu a kupujícímu bude vyúčtována oprava i doprava (FOB Shipping point).

Tato záruka představuje jedinou náhradu a nahrazuje všechny ostatní záruky, vyjádřené nebo předpokládané, ALE NEOMEZENé na předpokládanou záruku nebo OBCHODOVATELNOST, ZPŮSOBILOST K URČITÉMU ÚČELU JSOU VYHRAZENY. FLUKE NETWORKS NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ ZAPŘIČIŇUJÍCÍ ZTRÁTU DAT, ZISKU NEBO PODOBNÉ ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLIV POUŽÍVÁNÍM produktu.

Protože některé státy neumožňují omezení vyjádřená touto zárukou, nemusí se vztahovat na každého kupujícího. Jestliže je jakékoli ustanovení této Zaruky považováno soudem nebo jinou rozhodující institucí za neplatné nebo nevymahatelné, takové skutečnosti neovlivní platnost ani vynutitelnost jakéhokoli jiného ustanovení.

Fluke Networks
PO Box 777
Everett, WA 98206-0777
USA


Poznámky:

FNET definice produktů:

Mainframe: Hlavní "funkční" zakoupený produkt, který by pracoval s i bez jakýchkoli dalších součástek nebo příslušenství.
ZÁRUKA: 1 ROK

Příslušenství: Jakýkoli produkt doprovázející hlavní jednotku, včetně baterií, konektorů, kabelů a obalů. Sem patří všechny LIA (linkové adaptéry a kanálové adaptéry)
ZÁRUKA: 90 DNÍ

Součást: Jakýkoli produkt zakoupený nezávisle na hlavní jednotce nebo v některých případech jako součást/doplněk hlavní jednotky, který není klasifikována jako příslušenství.
ZÁRUKA: 90 DNÍ

Software: ZÁRUKA: 90 DNÍ

Osobnostní moduly (Personality Modules): Osobnostní moduly (PMxx) jsou považovány za produkty bez záruky. Jako takové budou mít odstavec ustavující, že nejsou kryty zárukou ("Součástky, příslušenství, opravy produktů a služby mají záruku 90 dní, pokud není řečeno jinak")


© FLUKETESTERY.CZ Všechna práva vyhrazena.

created by hotpotato – xhtml & css valid, use Mozilla – the best browser available | Fluke Networks

Informace o cookies | Informace o ochraně osobních údajů